Short-billed Minivet ( Pericrocotus brevirostris (Vigors, 1831) )

Select an image:

Thai Name : นกพญาไฟแม่สะเรียง 
Common Name : Short-billed Minivet  
Scientific Name : Pericrocotus brevirostris (Vigors, 1831) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Maewong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 19 September 2010 
Photographer : Assist. Prof. Akaradet Lert-Aramsaeng 
Specification : ตัวผู้ : แถบปีกมีเส้นยาวต่อเส้นเดียวคล้ายตัว L คว่ำ ขนลำตัวแดงเข้มกว่านกพญาไฟพันธุ์เหนือ คล้ายนกพญาไฟใหญ่ แต่ลำตัวเพรียวกว่า ตัวเมีย : คล้ายนกพญาไฟคอเทาและพญาไฟพันธุ์เหนือ แต่หน้าผากเหลืองกว้าง
เสียงร้อง : "ชู-อิ๊ด ชู-อิ๊ด" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 900 เมตรขึ้นไป มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์     
Report :  -