Small Minivet ( Pericrocotus cinnamomeus (Linnaeus, 1766) )

Select an image:

Thai Name : นกพญาไฟเล็ก 
Common Name : Small Minivet  
Scientific Name : Pericrocotus cinnamomeus (Linnaeus, 1766) 
Status : Common Resident 
Location : Nam Nao National Park, Phetchabun 
Date : 4 August 2012 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : หัวและหลังเทา หน้าและคอสีเข้มกว่า ลำตัวด้านล่าง แถบปีก ตะโพก และขอบหางส้มแดง ตัวเมีย : หัวและหลังเทาอ่อนกว่าตัวผู้ คอขาว ลำตัวด้านล่างเหลืองซีด แถบปีกเหลืองส้ม หลังตอนล่าง ตะโพก และขอบหางส้มแดง
เสียงร้อง : "สวี-อีด สวี สวี"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง สวนผลไม้ สวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 1,525 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์     
Report :  -