Silver Oriole ( Oriolus mellianus (Stresemann, 1922) )

Select an image:

Thai Name : นกขมิ้นขาว 
Common Name : Silver Oriole 
Scientific Name : Oriolus mellianus (Stresemann, 1922) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location :
Date :
Photographer :
Specification :

ตัวผู้ : หัวและปีกดำ ตาขาวแกมเหลือง ปากเทา ขนลำตัวขาวแกมสีเงิน แซมจุดแดงคล้ำ (สังเกตได้ยาก) หางและก้นแดงคล้ำ ก้นมีลายขาว ตัวเมีย : คล้ายนกขมิ้นแดงตัวเมีย แต่หลังเทา ตะโพกเทาลายแดง ก้นสีแดงจางกว่าหรือเป็นสีชมพูอ่อน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ที่ราบถึงความสูง 800 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์    

 
Report : (1) พบนกเพศผู้ 1 ตัว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานโดย โศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เมษายน พ.ศ.2546
(2) พบนกเพศเมีย วัยรุ่น 1 ตัว ที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดห้วยขาแข้ง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 รายงานโดย Wich'yanan Limparungpatthanakij