Long-tailed Broadbill ( Psarisomus dalhousiae (Jameson, 1835) )

Select an image:

Thai Name : นกพญาปากกว้างหางยาว 
Common Name : Long-tailed Broadbill  
Scientific Name : Psarisomus dalhousiae (Jameson, 1835) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Nam Nao National Park, Phetchabun 
Date : 7 March 2010 
Photographer : Supaporn Teamwong 
Specification : หัวดำคล้ายใส่หมวกกันน็อค มีแต้มเหลืองข้างท้ายทอย หน้าและคอเหลือง ปากเหลืองแกมเขียว ขนลำตัวเขียว ขนปีกบินแกมสีฟ้า มีแถบกลมสีขาวที่ปีกเห็นชัดขณะบิน หางฟ้าสด
เสียงร้อง : แหลมสูง เป็นชุด 5 - 8 ครั้ง "ซีป-ซีป-ซีป..."
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ชายป่า ความสูง 500 - 1,000 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์    
Report :  -