Dusky Broadbill ( Corydon sumatranus (Raffles, 1822) )

Select an image:

Thai Name : นกพญาปากกว้างสีดำ 
Common Name : Dusky Broadbill  
Scientific Name : Corydon sumatranus (Raffles, 1822) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 9 September 2019 
Photographer : Niran Anurakpongsathorn 
Specification : ขนลำตัวดำ คอถึงอกตอนบนขาวแกมเหลือง ปากใหญ่และกว้างมาก สีชมพูแดงเข้ม ปลายสีคล้ำ หนังรอบตาชมพูคล้ำ หลังมีลายแถบสีส้ม ปกติมองไม่เห็นเนื่องจากถูกปีกบัง ปีกมีแถบขาวเห็นชัดขณะบิน หางมีจุดขาวเล็กๆตรงปลาย นกวัยอ่อน : ปากและหนังรอบตาสีเนื้อหรือชมพูซีด ขนลำตัวน้ำตาลแกมดำ คอน้ำตาลอ่อน
เสียงร้อง : "ร้องเป็นชุด แหลม "คี-อิด คี-อิด" หรือเซ็งแซ่พร้อมกันทั้งฝูง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ที่ราบถึงความสูง 1,220 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -