Blue-winged Pitta ( Pitta moluccensis (Müller, 1776) )

Select an image:

Thai Name : นกแต้วแร้วธรรมดา 
Common Name : Blue-winged Pitta 
Scientific Name : Pitta moluccensis (Müller, 1776) 
Status : Common Breeding Visitor 
Location : Ramkamhaeng Nationa Park, Sukhothai 
Date : 23 June 2018 
Photographer : Prachya Loyfar 
Specification : ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน หัวดำ คิ้วกว้างสีน้ำตาลแกมส้ม คอขาว ลำตัวด้านบนเขียว หัวไหล่และตะโพกฟ้าสด ขนปีกบินดำมีแถบขาวเป็นวงใหญ่เห็นชัดขณะบิน ลำตัวด้านล่างน้ำตาลเหลือง กลางท้องถึงก้นแดง
เสียงร้อง : แหลม ฟังคล้าย "แต้วแล้ว" หรือ "กอหลอ"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ช่วงอพยพพบตามสวนผลไม้ และสวนสาธารณะ
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -