Grey-headed Parakeet ( Psittacula finschii (Hume, 1874) )

Select an image:

Thai Name : นกกะลิง 
Common Name : Grey-headed Parakeet  
Scientific Name : Psittacula finschii (Hume, 1874) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Maecharim Wildlife Sanctuary, Uttaradit  
Date : November 2019 
Photographer : Thanarot Ngoenwilai 
Specification : หางยาวกว่านกแก้วชนิดอื่น ครึ่งบนฟ้าเข้ม ครึ่งล่างเหลือง ปากบนแดง ปากล่างส้ม ลำตัวเขียวแกมเหลือง ตัวผู้ : หัวเทา ใต้คอดำต่อเนื่องเป็นวงรอบคอ หัวไหล่มีแถบแดง ตัวเมีย : หัวเทาอ่อนกว่า ลำตัวสีซีดกว่า หัวไหล่ไม่มีแถบแดง หางสั้นกว่า
เสียงร้อง :  แหลม สั้น "สวี้ด" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง :
 ป่าผลัดใบ ป่าโปร่ง บางครั้งพบในพื้นที่เกษตรกรรม ที่ราบถึงความสูง 1,900 เมตร พบที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์   
 
Report :  -