Alexandrine Parakeet ( Psittacula eupatria (Linnaeus, 1766) )

Select an image:

Thai Name : นกแก้วโม่ง 
Common Name : Alexandrine Parakeet  
Scientific Name : Psittacula eupatria (Linnaeus, 1766) 
Status : Rare Resident 
Location : Wat Phopratubchang, Phichit 
Date : 9 March 2019 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : หัวโต ปากหนาใหญ่สีแดงสด ขนลำตัวเขียว มีแถบแดงใหญ่ที่หัวไหล่ หางด้านบนเขียวแกมฟ้า หางด้านล่างเหลือง ตัวผู้ : คอดำเป็นแถบต่อกับสีชมพูที่ท้ายทอยเป็นวงรอบคอ ด้านบนสีชมพูเป็นสีฟ้า ตัวเมีย : ไม่มีวงรอบคอ แถบแดงที่หัวไหล่เล็กกว่า หางสั้นกว่า 
เสียงร้อง :  ดัง "ค-แอ๊ก ค-แอ๊ก" หรือ "แกว๊ก แกว๊ก" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าผลัดใบ สวนผลไม้และสวนสาธารณะ ถึงความสูง 915 เมตร พบที่วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อุทยานแห่งชาติรามคำแหง และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์   
 
Report : (1) วันที่ 16 สิงหาคม 2552 พบนกแก้วโม่ง 3 ตัว ที่วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รายงานโดย มาโนช แตงตุ้ม และอัครเดช เลิศอร่ามแสง : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2552