Eurasian Hobby ( Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป 
Common Name : Eurasian Hobby 
Scientific Name : Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) 
Status : Rare Passage Migrant and Winter Visitor 
Location : Taphan Hin, Phichit 
Date : 6 October 2016 
Photographer : Krieng Meemano 
Specification : คล้ายเหยี่ยวเพเรกรินขนาดเล็ก หนังรอบตาและหนังคลุมจมูกเหลือง มีคิ้วขาวแคบ ๆ แถบหนวดข้างแก้มดำตัดกับแก้มและข้างคอขาว ลำตัวด้านล่างขาวมีลายขีดหนา ท้องและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแดง แข้งและตีนเหลือง ขณะบินปีกแหลมและเรียวกว่าเหยี่ยวตีนแดง มีลายขีดที่อกถึงท้อง หางดำมีบั้งขาว นกไม่เต็มวัย : หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา มีลายเกล็ดจากขอบขนสีจาง ท้องและก้นน้ำตาลแกมเหลือง ขณะบินรูปทรงปีกต่างจากเหยี่ยวตีนแดง มีลายขีดจากอกถึงท้อง แข้งและตีนเหลือง 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าโปร่ง ชายป่า หน้าผา ที่ราบถึงความสูง 2,000 เมตร มีรายงานการพบที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร บ้านโป่งแดง อำเภอเมือง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย และบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในฤดูกาลอพยพผ่าน 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report : (1) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป จำนวน 1 ตัว ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ขณะบินอพยพลงใต้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 และบพอีกครั้งในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 รายงานโดย เกรียง มีมะโน
(2) พบนกจำนวน 1 ตัว ที่บ้านโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายงานโดย Jens Toettrup (EBIRD)
(3) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป จำนวน 1 ตัว บินผ่าน เหนือบ้านโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 รายงานโดย Jens Toettrup
(4) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป จำนวน 1 ตัว บินผ่านเหนือบ้านเขาพนมกาว ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รายงานโดย เกรียง มีมะโน
(5) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป จำนวน 1 ตัว บินผ่านเหนือทุ่งนาในเขตตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 และพบอีกครั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน รายงานโดย มหศักดิ์ สุขมี