Amur Falcon ( Falco amurensis (Radde, 1863) )

Select an image:

Thai Name : เหยี่ยวตีนแดง 
Common Name : Amur Falcon  
Scientific Name : Falco amurensis (Radde, 1863) 
Status : Very Rare Passage Migrant 
Location : Bueng Kalo, Uttaradit 
Date : 8 November 2020 
Photographer : Mahasak Sukmee 
Specification :

ตัวผู้ : หนังรอบตาและขนคลุมจมูกแดงเข้ม หัวและลำตัวเทาเข้ม ลำตัวด้านล่างเทาอ่อนกว่า สีข้าง ท้องตอนล่าง และก้นน้ำตาลแดง แข้งและตีนแดงเข้ม ขณะบินหัวและลำตัวเทา ขนคลุมใต้ปีกขาวตัดกับขนปีกบินดำ ท้ายลำตัวน้ำตาลแดง ตัวเมีย : คล้ายเหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์ยุโรป แต่หนังรอบตาและขนคลุมจมูกแดงเข้ม หัวเทา หน้าและแถบหนวดข้างแก้มดำ ลำตัวด้านบนเทามีลายขวางสีคล้ำ ลำตัวด้านล่างขาวมีลายเกล็ดรูปลูกศร ก้นน้ำตาลเหลือง หางเทามีลายขวางสีเข้ม แข้งและตีนแดง ขณะบินขนคลุมใต้ปีกขาวมีลายจุดดำเรียงกันเป็นแถบ ขนปีกบินมีลายขาวสลับดำ นกวัยอ่อน : คล้ายตัวเมีย หนังรอบตาและหนังคลุมจมูกส้มเหลือง 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก พื้นที่เ่กษตรกรรมและพื้นที่โล่งต่าง ๆ ที่ราบถึงความสูง 1,900 เมตร มีรายงานการพบบินอพยพผ่านในพื้นที่บึงกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ คลองหนองหลวง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์        

 
Report : (1) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวตีนแดง (Amur Falcon) เพศเมีย 1 ตัว ที่บึงกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 รายงานโดย ธนโรจน์ เงินวิลัย 
(2) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวตีนแดง เพศเมีย 1 ตัว ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 รายงานโดย สมเกียรติ อยู่นคร
(3) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวตีนแดง ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ประมาณ 15-20 ตัว ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รายงานโดย เกรียง มีมะโน 
(4) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวตีนแดง เพศผู้ 2 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว ขณะบินอพยพผ่าน (บินจากตะวันออกไปตะวันตก) ที่คลองหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 รายงานโดย มาโนช แตงตุ้ม
(5) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวจีนแดง เพศเมีย 1 ตัว ขณะบินอพยพผ่าน ที่คลองหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 รายงานโดย Jatupat Sonon