Collared Falconet ( Microhierax caerulescens (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : เหยี่ยวแมลงปอขาแดง 
Common Name : Collared Falconet  
Scientific Name : Microhierax caerulescens (Linnaeus, 1758) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Nam Pad Widlife Sanctuary, Uttaradit 
Date : 10 December 2021 
Photographer : Thanarot Ngoenwilai 
Specification : ต่างจากเหยี่ยวแมลงปอขาดำต่อเนื่องกับท้ายทอย หน้าผากขาว แถบตาดำ หลังตามีแถบขาวต่อเนื่องกับข้างคอและอก ท้องและก้นน้ำตาลแดง สีข้างและขนคลุมโคนขาดำ นกวัยอ่อน : สีขาวที่หน้าผากแกมน้ำตาลแดง
เสียงร้อง : "เกอรรร-อิ๊ก" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ค่อนข้างโปร่ง ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,700 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม จังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์       
Report :  -