Great Slaty Woodpecker ( Mulleripicus pulverulentus (Temminck, 1826) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวขวานใหญ่สีเทา 
Common Name : Great Slaty Woodpecker 
Scientific Name : Mulleripicus pulverulentus (Temminck, 1826) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani  
Date : 11 February 2024 
Photographer : Jarun Tedjaem 
Specification : เป็นนกหัวขวานตัวใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ลำตัวสีเทา ไม่มีหงอน คางและคอด้านหน้าสีเหลืองอ่อน ตัวผู้ มีแถบสีแดงที่มุมปาก  เสียงร้อง : แหลม ดัง "วิก-วิก-วิก" ต่อเนื่องกัน หรือ "วู-อวิก วู-อวิก" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบ ป่าชายเลน ถึงความสูง 1,000 เมตร มักอยู่เป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์   
Report : (1) พบและถ่ายภาพนกหัวขวานใหญ่สีเทา จำนวน 1 ตัว ที่แคมป์ 2 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2015 (2558) รายงานโดย มาโนช แตงตุ้ม (eBird)