Great Slaty Woodpecker ( Mulleripicus pulverulentus (Temminck, 1826) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวขวานใหญ่สีเทา 
Common Name : Great Slaty Woodpecker 
Scientific Name : Mulleripicus pulverulentus (Temminck, 1826) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Nam Nao National Park, Phetchabun 
Date : 29 June 2019 
Photographer : Manop Taengtum 
Specification : เป็นนกหัวขวานตัวใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ลำตัวสีเทา ไม่มีหงอน คางและคอด้านหน้าสีเหลืองอ่อน ตัวผู้ มีแถบสีแดงที่มุมปาก 
เสียงร้อง : แหลม ดัง "วิก-วิก-วิก" ต่อเนื่องกัน หรือ "วู-อวิก วู-อวิก" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบ ป่าชายเลน ถึงความสูง 1,000 เมตร มักอยู่เป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์   
Report : (1) มีรายงานการพบนกจำนวน 1 ตัว และสามารถถ่ายภาพไว้ได้ ที่แคมป์ 2 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ............. รายงานโดย มาโนช แตงตุ้ม