Bamboo Woodpecker ( Gecinulus Viridis (Blyth, 1862) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวขวานป่าไผ่ 
Common Name : Bamboo Woodpecker 
Scientific Name : Gecinulus Viridis (Blyth, 1862) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Si Satchanalai National Park, Sukhothai 
Date : 26 July 2020 
Photographer : Mahasak Sukmee 
Specification : คล้ายนกหัวขวานหัวเหลือง แต่ลำตัวด้านบนสีเขียวไหล ปีกและหางไม่มีลายสีอ่อน ตะโพกบริเวณติดโคนหางมีสีแดงจางๆ ตัวผู้ : มีแถบแดงตั้งแต่หน้าผากถึงท้ายทอย ตัวเมีย : ไม่มีแถบแดงที่หัว
เสียงร้อง : แหลม "คี้ก-คี้ก-คี้ก" มักได้ยินเสียงเคาะไม้ไผ่รัวและเร็ว 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าไผ่ ป่าดิบ ถึงความสูง 1,400 เมตร มีรายงานการพบในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (บริเวณน้ำตกคลองตรอน) และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์          
Report :  -