Black-naped Woodpecker ( Picus guerini (Malherbe, 1849) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวขวานเขียวหัวดำ 
Common Name : Black-naped Woodpecker  
Scientific Name : Picus guerini (Malherbe, 1849) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Nam Nao National Park, Phetchabun  
Date : 5 November 2011 
Photographer : Supaporn Teamwong 
Specification : แก้มสีเทา หน้าผากถึงท้ายทอยและแถบข้างแก้มสีดำ ลำตัวสีเขียวแกมเทา ท้องไม่มีลายขนปีกบินสีดำมีจุดขาว ตัวผู้ : มีแถบสีแดงที่หน้าผาก 
เสียงร้อง : แหลมแต่นุ่ม เบา "คิอิ้ว" ต่อเนื่องกัน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าผลัดใบ ป่าดิบ และป่าสน ถึงระดับความสูง 1,800 เมตร มีรายงานการพบในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์       
Report :  -