Laced Woodpecker ( Picus vittatus (Vieillot, 1818) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ 
Common Name : Laced Woodpecker  
Scientific Name : Picus vittatus (Vieillot, 1818) 
Status : Common Resident 
Location : Huai Manao Hide, Si Satchanalai, Sukhothai 
Date : 14 April 2022 
Photographer : Manop Taengtum 
Specification : ลำตัวสีเขียวไพล หน้าเทา มีแถบหนวดดำจุดขาวและแถบขาวแกมเทา คิ้วขาวแกมเทาถึงท้ายทอย อกสีเขียวแกมเหลืองไม่มีลาย ท้องมีลายขีดสีขาว ตัวผู้ : กระหม่อมและท้ายทอยสีแดง ตัวเมีย : กระหม่อมและท้ายทอยสีดำ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ ชายป่า และสวนผลไม้ขนาดใหญ่ ที่ราบถึงความสูง 1,525 เมตร มีรายงานการพบในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์      
Report :  -