Lesser Yellownape ( Picus chlorolophus (Vieillot, 1818) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง 
Common Name : Lesser Yellownape  
Scientific Name : Picus chlorolophus (Vieillot, 1818) 
Status : Common Resident 
Location : Nam Nao National Park, Phetchabun 
Date : 11 May 2013 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : คล้ายนกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง แต่มีแถบขาวขนาดใหญ่ข้างแก้ม ท้องมีลายขวางถี่สีขาว ขนปีกบินน้ำตาลแดงไม่มีลาย ลำตัวสีเขียวแกมเทา หลังเขียวแกมเหลือง  ตัวผู้ : มีเส้นสีแดงข้างหัวจากหน้าผากถึงเหนือคิ้ว แถบหนวดแดง   ตัวเมีย : มีแถบแดงๆเฉพาะข้างกระหม่อม
เสียงร้อง :  คล้ายนกหัวขวานแดงลาย
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ และป่าผลัดใบ  ถึงความสูง 1,800 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์    
Report :