Speckled Piculet ( Picumnus innominatus (Burton, 1836) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย 
Common Name : Speckled Piculet 
Scientific Name : Picumnus innominatus (Burton, 1836) 
Status : Common Resident 
Location : Phu Hin Rong Khla National Park, Phitsanulok  
Date : 16 January 2022 
Photographer : Jarun Tedjaem 
Specification : หางสั้น ลำตัวด้านล่างขาว มีจุดดำกระจายตลอด โดยเฉพาะอก ท้องด้านล่างเป็นลายขวาง หน้าขาว แถบตาใหญ่สีดำ แถบหนวดดำ หลังสีเหลืองแกมเขียว หางดำมีแถบขาว   ตัวผู้ : หน้าผากสีออกแดง
เสียงร้อง : ใสดัง "ท-ซิก" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ป่าไผ่ ระดับตีนเขาถึงความสูง 1,800 เมตร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -