Pied Kingfisher ( Ceryle rudis (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกกะเต็นปักหลัก 
Common Name : Pied Kingfisher  
Scientific Name : Ceryle rudis (Linnaeus, 1758) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Khlong Nong Luang, Phitsanulok 
Date : 7 October 2012 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ปากแหลมยาวสีดำ หัวมีหงอนสั้นๆ แถบตาดำ คิ้วขาว ขนสลับลายขาวดำ เวลาบินปีกมีแถบขาวขนาดใหญ่ ตัวผู้ : แถบอก 2 แถบ แถบบนกว้างกว่าแถบล่าง ตัวเมีย : แถบอก 1 แถบ มักไม่ต่อเนื่อง 
เสียงร้อง :  
"ชิชิริ-ชิชิริ" แหลมสั้น 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก 
แหล่งน้ำจืดในที่ราบ สามารถกระพือปีกบินอยู่กับที่กลางอากาศได้เป็นเวลานาน ก่อนพุ่งลงจับปลาในน้ำ
แหล่งอ้างอิง : 
คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -