Crested Kingfisher ( Megaceryle lugubris (Temminck, 1834) )

Select an image:

Thai Name : นกกระเต็นขาวดำใหญ่ 
Common Name : Crested Kingfisher  
Scientific Name : Megaceryle lugubris (Temminck, 1834) 
Status : Rare Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 24 June 2014 
Photographer : Wittawat Noulin 
Specification :

ขนาดใหญ่มาก ปากยาวใหญ่สีดำ ขนหัวเป็นหงอนตั้งฟู หัวและลำตัวด้านบนสีดำแซมจุดขาวโดยตลอด มุมปากถึงข้างคอเป็นแถบขาวใหญ่ ท้องขาว อกมีแถบดำแซมน้ำตาลแดง ข้างลำตัวมีลายดำจางๆ ตัวผู้ : ใต้ปีกขาว ตัวเมีย : ใต้ปีกน้ำตาลแดง
เสียงร้อง : 
"แอ๊ป-แอ๊ป" แหบสั้น
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ลำน้ำในป่าโปร่ง ที่ราบ บางครั้งพบถึงความสูง 1,200 เมตร พบบริเวณลำห้วยคลองขลุงและลำห้วยแม่กระสา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และลำห้วยคลองวังเจ้า บริเวณน้ำตกเต่าดำ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร โดยเคยมีรายงานการพบในลำห้วยทีลอจ่อ น้ำตกทีลอซู เขตรักกษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 

 
Report : (1) วันที่ 9 สิงหาคม 2541 พบนกกระเต็นขาวดำใหญ่ 1 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร รายงานโดยชมรมผู้ศึกษาสัตว์ป่าฯ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2541 
(2) 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 พบนกกระเต็นขาวดำใหญ่ 1 ตัว ริมลำน้ำด้านหลังที่ทำการอุทยานฯ (อนุทิน) : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2546 
(3)
 วันที่ 14 สิงหาคม 2548 พบนกกระเต็นขาวดำใหญ่ 1 ตัว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร รายงานโดยสุธี ศุภรัฐวิกร: วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2548
(4) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2555 พบนกกระเต็นขาวดำใหญ่ จำนวน 2 ตัว ที่ห้วยคลองขลุงข้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยนักดูนกหลายคน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 โดย Jan Rasmussen นักดูนกชาวเดนมาร์ก สามารถถ่ายภาพไว้ได้ ต่อมาโดยคุณวิทวัส นวลอินและคุณ Tanapat Kinglet สามารถถ่ายภาพไว้ได้เช่นกัน