Plain-pouched Hornbill ( Aceros subruficollis (Blyth, 1843) )

Select an image:

Thai Name : นกเงือกกรามช้างปากเรียบ 
Common Name : Plain-pouched Hornbill 
Scientific Name : Aceros subruficollis (Blyth, 1843) 
Status : Rare Resident 
Location : Huay Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani 
Date : February 2011 
Photographer : Smith Sutibut 
Specification :

ทั้งสองเพศคล้ายนกเงือกกรามช้าง แต่ขนาดเล็กกว่า ถุงหนังใต้ตาไม่มีแถบดำ โคนปากแดงแกมน้ำตาล เรียบไม่มีรอยหยัก  ตัวผู้ : ถุงหนังใต้ตาคอเหลือง  ตัวเมีย : ถุงหนังใต้ตาคอสีฟ้าเข้ม
เสียงร้อง :  ดัง "เอ๊ก-เอ๊ก-เอ๊ก" 3 พยางค์
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ป่าดิบป่าผลัดใบ มักพบใกล้แหล่งน้ำ บางครั้งรวมกันเป็นฝูงใหญ่มากกว่า 100 ตัว พบบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่รอยต่อชายแดนประเทศ้มียนมาและประเทศไทย บริเวณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 

 
Report : (1) พบนกเงือกกรามช้างปากเรียบ ไม่ต่ำกว่า 60 ตัว ที่บ้านกะเหรี่ยงคูโบ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 โดย โดม ประทุมทอง รายงานโดยวัชระ สงวนสมบัติ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548