Wreathed Hornbill ( Aceros undulatus (Shaw, 1811) )

Select an image:

Thai Name : นกเงือกกรามช้าง 
Common Name : Wreathed Hornbill 
Scientific Name : Aceros undulatus (Shaw, 1811) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Chong Yen, Maewong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 13 August 2013 
Photographer : Wittawat Noulin 
Specification : หนังรอบตาแดง โหนกเหนือปากเล็กเป็นสันหลายสัน ปากขาวแกมเหลือง ข้างปากบนและปากล่างมีรอยหยักเป็นบั้งๆ ขนลำตัวดำ หางขาว  ตัวผู้ : ข้างหัว คอ และอกขาวแกมน้ำตาลเหลือง  ตัวเมีย : หัว คอ และลำตัวด้านล่างสีดำ ถุงใต้คอฟ้าเข้มมีแถบสีดำ
เสียงร้อง :  ดัง "อุก-คแอ้ว"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ที่ราบความสูงถึง 1,800 เมตร บางครั้งรวมกันเป็นฝูงใหญ่มาก พบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -