Austen's Brown Hornbill ( Anorrhinus austeni (Jerdon, 1872) )

Select an image:

Thai Name : นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว 
Common Name : Austen's Brown Hornbill  
Scientific Name : Anorrhinus austeni (Jerdon, 1872) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Thung Salaeng Luang National Park, Phetchabun  
Date : 28 January 2023 
Photographer : Sarawin Kreangpichitchai 
Specification :

โหนกเล็ก ปากและโหนกสีน้ำตาลแกมเหลือง หนังรอบตาสีฟ้า ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเทา ด้านล่างสีน้ำตาลแกมส้ม ปลายปีกแต้มขาว หางสีน้ำตาลปลายขนยาวยกเว้นคู่บนสุดสีขาว ตัวผู้ : คอและอกตอนบนขาว ตัวเมีย : คอและอกสีน้ำตาล
เสียงร้อง : แหลมและดังไม่เป็นจังหวะ คล้ายเสียงลูกหมา ดัง "แอ๊-แอ๊ว หรือ แว้ว-แว้ว"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบและป่าผลัดใบ บริเวณเชิงเขาถึงความสูง 1,500 เมตร พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (บริเวณภูผาจิต) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทั้งในฝั่งจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ (หนองแม่นา) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report : (1) พบจำนวน 20 ตัว ที่ภูผาจิต อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2548 รายงานโดยโศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ : วารสารนกกางเขนสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
(2) พบและถ่ายภาพนกเงือกสีน้ำตาลคอขาว จำนวน 8 ตัว ริมถนนทางเข้าหน่วยพิทักษ์ฯ หนองแม่นา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 รายงานโดย Sarawin Kreangpichitchai (eBird)