Tickell's Brown Hornbill ( Anorrhinus tickelli (Blyth, 1855) )

Select an image:

Thai Name : นกเงือกสีน้ำตาล 
Common Name : Tickell's Brown Hornbill  
Scientific Name : Anorrhinus tickelli (Blyth, 1855) 
Status : Uncommon Resident 
Location :
Date :
Photographer :
Specification :

คล้ายนกเงือกสีน้ำตาลคอขาว แต่หน้าและคอสีน้ำตาลแกมส้ม สีขนเข้มกว่าทั้งลำตัวด้านบนและด้านล่าง ตัวผู้ : ปากสีน้ำตาลแกมเหลือง ตัวเมีย : ปากสีเทาดำ 
เสียงร้อง : คล้ายนกเงือกสีน้ำตาลคอขาว 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ และป่าผลัดใบ บริเวณเชิงเขาถึงความสูง 1,500 เมตร พบได้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และผืนป่าด้านตะวันตก เขตจังหวัดตาก (เขตรักษาพันธุ์สัตวฺ์ป่าอุ้มผาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก)
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report : (1) พบนกจำนวน 4 ตัว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 รายงานโดย วัชระ สงวนสมบัติ (eBird)