Great Hornbill ( Buceros bicornis (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกกก, นกกาฮัง 
Common Name : Great Hornbill  
Scientific Name : Buceros bicornis (Linnaeus, 1758) 
Status : Common Resident 
Location : Chong Yen, Maewong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 13 August 2013 
Photographer : Wittawat Noulin 
Specification : ปากและโหนกใหญ่สีเหลือง หน้าดำ คอขาวหรือขาวแกมเหลือง ลำตัวด้านบนดำ ปีกดำมีแถบกว้างสีเหลืองพาดกลางปีก ขอบขนปีกบินขาว หางขาวคาดดำ ตัวผู้ : ตาแดง วงรอบตาดำ  ตัวเมีย : ขนาดเล็กกว่า ตาขาว วงรอบตาแดง
เสียงร้อง : ดังและก้อง "กก-กก" "โต๊ก-โต๊ก" หรือ "อาฮัง-กาฮัง" ติดต่อกัน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบและป่าผลัดใบ ที่ราบจนถึงความสูง 1,500 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดตาก-กำแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผืนป่าด้านตะวันตกของจังหวัดตาก และพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เคยมีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์    
Report :  -