Red-headed Trogon ( Harpactes erythrocephalus (Gould, 1834) )

Select an image:

Thai Name : นกขุนแผนหัวแดง 
Common Name : Red-headed Trogon 
Scientific Name : Harpactes erythrocephalus (Gould, 1834) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Nam Nao National Park, Phetchabun 
Date : 26 January 2013 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : ปากและรอบหนังตาสีน้ำเงินแกมฟ้า หัว อก และท้องแดง หลังสีน้ำตาล มีแถบโค้งสีขาวพาดอก ปีกลายขาวสลับดำ  ตัวเมีย : หัวสีน้ำตาล ปีลายน้ำตาลสลับดำ
เสียงร้อง :  "ทตู๊ป-ทตู๊ป-ทตู๊ป" 4 - 5 ครั้ง เว้นระยะห่างกว่าชนิดอื่น
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ถึงความสูง 2,000 เมตร พบ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหงและอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -