Orange-breasted Trogon ( Harpactes oreskios (Temminck, 1823) )

Select an image:

Thai Name : นกขุนแผนอกสีส้ม 
Common Name : Orange-breasted Trogon 
Scientific Name : Harpactes oreskios (Temminck, 1823) 
Status : Fairy Common Resident 
Location : Ramkhamhaeng National Park, Sukhothai 
Date : 26 November 2022 
Photographer : Manop Taengtum 
Specification : อกตอนล่างและท้องสีส้ม ส่วนหัวและอกสีน้ำตาลแกมเขียว หลังสีน้ำตาล  ตัวผู้ : สีสดกว่าตัวเมียเล็กน้อย  ตัวเมีย : อกเทา ท้องสีจางกว่าตัวผู้ ปีกลายน้ำตาลสลับดำ 
เสียงร้อง :  "ทิ้ว-ทิ้ว-ทิ้ว" หรือ "อิ๊ว-อิ๊ว-อิ๊ว" ติดต่อกัน 3-5 ครั้ง 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบและป่าเบญจพรรณ ถึงความสูง 1,000 เมตร พบบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหงและอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -