Brown Wood Owl ( Strix leptogrammica (Temminck, 1831) )

Select an image:

Thai Name : นกเค้าป่าสีน้ำตาล 
Common Name : Brown Wood Owl  
Scientific Name : Strix leptogrammica (Temminck, 1831) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 29 September 2019 
Photographer : Phattaraporn Vangtal 
Specification : ตาน้ำตาลเข้ม ปากเทาดำ วงหน้าสีน้ำตาลแกมส้มเข้ม หัวและลำตัวด้านบนเทาดำแซมน้ำตาลเข้ม มีจุดขาวและขาวแกมฟ้าที่หัวและลำตัวด้านบน ลำตัวด้านล่างขาวมีลายขวางสีน้ำตาลเข้มแกมดำ แข้งและตีนมีขนคลุม
เสียงร้อง : "ฮู-ฮู-ฮู-ฮู-ฮู-ฮู-ฮู" ทุ้มสั่นระรัว
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก 
ป่าดิบ ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร (ชนิดย่อย S.l.laotiana) อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report : (1) มีรายงานการพบนกและสามารถถ่ายภาพไว้ได้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Sarawin Kreangpichitchai 
(2) มีรายงานการพบนกและสามารถถ่ายภาพไว้ได้ จำนวน 2 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (ช่องเย็น) จ.กำแพงเพชร เดือนมีนาคม 2561 โดย Charlee Waradee