Brown Fish Owl ( Ketupa zeylonensis (Gmelin, 1788) )

Select an image:

Thai Name : นกทึดทือพันธุ์เหนือ 
Common Name : Brown Fish Owl  
Scientific Name : Ketupa zeylonensis (Gmelin, 1788) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Huay Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani 
Date : 14 September 2018 
Photographer : Lar Chongrum 
Specification : ลำตัวใหญ่คล้ายนกเค้าใหญ่ แต่แข้งเปลือยไม่มีขนปกคลุม สีเหลืองแกมเขียว ปากเทาแกมเขียว ตาเหลือง หัวและกระหม่อมมีลายขีดสีเข้ม ลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้มแกมเทาเล็กน้อย ลำตัวด้านล่างน้ำตาลแกมส้ม มีลายขีดบางๆจากแกนขนสีดำและมีลายขวางบางๆจากลายขนสีคล้ำ คอแกมขาว หน้าผากและโคนปากไม่มีขนสีขาว 
เสียงร้อง : ทุ้มต่ำ "ฮูป-ฮูป-ฮู" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก 
ป่าโปร่ง ป่าดิบค่อนข้างโปร่ง ใกล้แหล่งน้ำ ที่ราบถึงความสูง 800 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ แม่วงก์ (แม่เรวา) 
แหล่งอ้างอิง : 
คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report : (1) พบนก 2 ตัว ที่แก่งลานนกยูง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ 4 (แม่เรวา) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 รายงานโดย Krit Adirek (eBird)