Short-toed Snake Eagle ( Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) )

Select an image:

Thai Name : เหยี่ยวนิ้วสั้น 
Common Name : Short-toed Snake Eagle  
Scientific Name : Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location : Tham Chan Forest Park, Uttaradit 
Date : 5 March 2024 
Photographer : Thanarot Ngoenwilai 
Specification : ตาเหลืองหรือส้มเหลือง หัวค่อนข้างใหญ่สีน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านข้างขาว อกตอนบนมักมีแถบสีน้ำตาลพาด ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล แข้งยาวไม่มีขน ขณะบินปีกกว้างและยาวมาก ลำตัวด้านล่างขาวมีลายน้ำตาลจาง ๆ ใต้ปีกขาวมีแถบแคบ ๆ สีเข้ม หางค่อนข้างยาวมีแถบสีเข้ม 4 แถบ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่ง บินอพยพผ่านช่วงเดือนตุลาคม มีรายงานการพบหากินในพื้นที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอพยพผ่านพื้นที่บึงกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : (1) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวนิ้วสั้น จำนวน 1 ตัว ที่ทุ่งตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยนกบินอพยพลงใต้ และพบอีกครั้งในวันที่ 31 ตุลาคม พบอีก 1 ตัวโดยนกบินวน คล้ายหากินในบริเวณดังกล่าว รายงานโดย คุณเกรียง มีมะโน 
(2) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวนิ้วสั้น (Short-toed Snake Eagle) จำนวน 1 ตัว โดยนกบินผ่านเหนืออำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย พงศธร สุทธการ
(3) มีรายงานการพบ เหยี่ยวนิ้วสั้น จำนวน 1 ตัว ในพื้นที่ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย Mike Rose
(4) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวนิ้วสั้น จำนวน 1 ตัว ที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 และพบอีกครั้งในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 รายงานโดย มหศักดิ์ สุขมี
(5) พบและถ่ายภาพ เหยี่ยวนิ้วสั้น จำนวน 1 ตัว ที่ทุ่งหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 รายงานโดย ธนโรจน์ เงินวิลัย