Western Marsh Harrier ( Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย 
Common Name : Western Marsh Harrier  
Scientific Name : Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location : Bueng Mae Rahan, Phitsanulok 
Date : 23 January 2021 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification :

ตัวผู้ : ลายที่หัวและคอน้ำตาลกว่าเหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชียตะวันออก ขนคลุมหูสีจาง ลำตัวด้านบนและขนคลุมปีกด้านบนน้ำตาล ลำตัวด้านล่างน้ำตาลแดง ขณะบินลำตัวด้านบนและขนคลุมปีกด้านบนน้ำตาลตัดกับขอบปีกหน้าสีน้ำตาลอ่อน ขนปีกบินขาวปลายปีกดำ หัวและอกเทา แกมขาวมีลายขีดน้ำตาล ลำตัวด้านล่างและก้นน้ำตาลแดง หางเทาแกมขาว ตัวเมีย : คล้ายเหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชียตะวันออกไม่เต็มวัย แต่แถบตาและข้างหัวน้ำตาลเข้ม ตัดกับหัวสีเหลืองแกมน้ำตาลอ่อน คอและอกไม่มีลาย ลำตัวด้านบนและล่างน้ำตาล ท้องและก้นน้ำตาลแกมแดง ขณะบินขนลำตัวน้ำตาลตัดกับหัวสีเหลืองแกมน้ำตาลอ่อน ขอบปีกหน้าน้ำตาลอ่อนลึกไปถึงกลางปีก ปีกล่างมีแถบสีจาง ด้านล่างขนปลายปีก อกมีแถบน้ำตาลอ่อนคาดขวาง ตะโพกไม่มีแถบขาว นกวัยอ่อน : คล้ายตัวเมีย แต่ไม่มีทั้งขอบปีกหน้าขาวและแถบคาดอกสีน้ำตาลแกมเหลือง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำเปิดโล่งในที่ราบ มีรายงานการพบในทุ่งนาพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทุ่งนิคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และบึงแม่ระหัน จังหวัดพิษณุโลก  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report : (1) พบและถ่ายภาพเหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย เพศผู้ เต็มวัย จำนวน 1 ตัว ที่ทุ่งลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 รายงานโดย ธนโรจน์ เงินวิลัย บันทึกภาพโดย ทศพล ดีเทศ
(2) พบและถ่ายภาพเหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย วัยเด็ก จำนวน 1 ตัว ที่ทุ่งนิคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รายงานโดย มานุ ภู่พิชิต 
(3) พบและถ่ายภาพเหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย เพศผู้ เต็มวัย จำนวน 1 ตัว ที่บึงแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ช่วงเวลา 15.50 น. รายงานโดย มาโนช แตงตุ้ม