Black Eagle ( Ictinaetus malaiensis (Temminck, 1822) )

Select an image:

Thai Name : นกอินทรีดำ 
Common Name : Black Eagle  
Scientific Name : Ictinaetus malaiensis (Temminck, 1822) 
Status : Fairy Rare Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 25 August 2019 
Photographer : Thanadol Thong-ngern 
Specification : ขนลำตัวดำ หนังคลุมจมูกและตีนเหลือง หางมีลายแถบสีอ่อนคาด ขณะบินปีกยาวและกว้าง ปลายปีกแผ่เป็นรูปนิ้วมือชัดเจน หางยาวมาก  นกวัยอ่อน : หัวและลำตัวด้านล่างน้ำตาลมีลายขีดสีดำหนาแน่น ลำตัวด้านบนมีลายแต้มจากขอบขนสีอ่อน ขณะบิน ขนคลุมใต้ปีกน้ำตาลแกมเหลืองมีลายขีดดำ มีลายขวางตามยาวบนปีกและหาง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ป่าดิบ ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์      
Report :  -