Shikra ( Accipiter badius (Gmelin, 1788) )

Select an image:

Thai Name : เหยี่ยวนกเขาชิครา 
Common Name : Shikra  
Scientific Name : Accipiter badius (Gmelin, 1788) 
Status : Common Resident 
Location : Naresuan University, Phitsanulok 
Date : 8 May 2016 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : ตาแดง หัวและลำตัวด้านบนเทาแกมฟ้า ลำตัวด้านล่างขาว คอขาวมีเส้นกลางคอสีเข้ม อกและท้องมีลายขวางถี่สีส้มแกมน้ำตาลแดง หางเทามีลายขวางสีเข้มไม่ชัดเจน ขณะบินปีกตอนในค่อนข้างกว้าง ขนคลุมใต้ปีกมีลายส้มแกมน้ำตาล ขนปีกบินขาวมีลายยาวสีคล้ำ ปลายปีกดำ ตัวเมีย : ขนาดใหญ่ ตาเหลือง ลำตัวด้านบนแกมน้ำตาลมากกว่าตัวผู้ ลายขวางที่อกหนาแกมน้ำตาล นกวัยอ่อน : หัวและลำตัวน้ำตาลเข้มมีลายจากขอบขนสีขาว เส้นกลางคอชัดเจน อกมีลายขีดรูปหยดน้ำยาวสีน้ำตาลเข้ม สีข้างเป็นลายขวาง หางน้ำตาลมีแถบสีเข้ม 5 แถบ 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ป่าโปร่ง บางครั้งพบตามสวนผลไม้และสวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 1,650 เมตร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -