Red-headed Vulture ( Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786) )

Select an image:

Thai Name : พญาแร้ง 
Common Name : Red-headed Vulture  
Scientific Name : Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786) 
Status : Very Rare Resident and Endangered 
Location : Huay Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani 
Date : September 
Photographer : Phongsakorn Pattapong 
Specification : หัว คอ แข้ง และตีนแดง ตัดกับขนลำตัว ขนอุยยาวรอบคอและแถบข้างตัวขาว หนังคลุมจมูกแดง ปลายปากดำ ขณะบินใต้ปีกดำมีแถบขาวจากโคนขนปีก ลำตัวด้านล่างดำตัดกับแถบขาวข้างตัว หัวและตีนแดง ตัวผู้ : ตาเหลือง ตัวเมีย : ตาน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง นกไม่เต็มวัย : ขนลำตัวน้ำตาล หัวและคอชมพูอาจปกคลุมด้วยขนอุยสีขาว แข้งและตีนชมพู ท้องและก้นขาว
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ป่าโปร่งและพื้นที่เปิดโล่ง ปกติพบในที่ราบ มีรายงานการพบเฉพาะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เท่านั้น
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์    
Report : (1) พบนก 1 ตัว ที่โป่งนายสอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2529 (ในขณะนั้นพบนกได้ไม่ยาก) รายงานโดย Rupert Quinnell (EBIRD)