Brahminy Kite ( Haliastur indus (Boddaert, 1783) )

Select an image:

Thai Name : เหยี่ยวแดง 
Common Name : Brahminy Kite  
Scientific Name : Haliastur indus (Boddaert, 1783) 
Status : Common Resident 
Location : Chumsaeng, Nakhon Sawan 
Date : 28 November 2019 
Photographer : Phakawat Kittikunodom 
Specification : ขนลำตัวน้ำตาลแดงสดใส ตัดกับหัวและอกขาวมีลายขีดดำ ขณะบินปีกกว้างปลายปีกแยก ขนคลุมใต้ปีกน้ำตาลแดงเข้ม ขนปีกบินสีอ่อนกว่า มีแถบใหญ่สีน้ำตาลแกมเหลืองจากโคนขนปลายปีก ปลายปีกดำ หนังคลุมจมูก แข้ง และตีนเหลือง นกวัยอ่อน : คล้ายเหยี่ยวดำแต่หางมน ขนลำตัวน้ำตาลแกมดำ มีลายขีดที่หัวและอก ขณะบินใต้ปีกมีแถบขาวแกมน้ำตาลจากโคนขนปลายปีกบิน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : โฉบกินปลาหรือสัตว์เล็ก ๆ ตามแม่น้ำขนาดใหญ่ ทะเลสาบ มีรายงานการพบที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -