Western Osprey ( Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : เหยี่ยวออสเปร 
Common Name : Western Osprey 
Scientific Name : Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 
Status : Uncommon Winter Visitor 
Location : Bueng Boraphet Non-Hunting Area, Nakhon Sawan  
Date : 20 January 2018 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification :

ตัวผู้ : ท้ายทอยมีหงอนสั้น ๆ หัวและลำตัวด้านล่างขาวตัดกับแถบตาและลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้ม แถบคาดอกสีน้ำตาล ขณะบินปีกเรียวและยาวมาก ขนคลุมใต้ปีกขาว หัวปีกมีแถบดำใหญ่ ปลายปีกดำ หางบั้งถี่สีเข้ม ตัวเมีย : แถบคาดอกกว้างกว่า นกวัยอ่อน : แถบคาดอกไม่ชัดเจน ลำตัวด้านบนน้ำตาลมีลายจากขอบขนสีอ่อน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : แหล่งน้ำขนาดใหญ่และริมฝั่งแม่น้ำ มีรายงานการพบในพื้นที่ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย บึงน้ำขนาดใหญ่ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์   
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report : (1) วันที่ 21 ธันวาคม 2551 พบเหยี่ยวออสเปรย์ลงหากินในช่วงเช้า 1 ตัว ที่ทุ่งทะเลหลวง อ.เมือง จ.สุโขทัย รายงานโดยสรศักดิ์ นาคเอี่ยมและวัชรศักดิ์ มาเกิด
(2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 พบและสามารถถ่ายภาพนกชนิดนี้ได้ 1 ตัว ที่บ้านนาคลองพง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย รายงานโดยธนโรจน์ เงินวิลัย