Javan Pond Heron ( Ardeola speciosa (Horsfield, 1821) )

Select an image:

Thai Name : นกยางกรอกพันธุ์ชวา 
Common Name : Javan Pond Heron  
Scientific Name : Ardeola speciosa (Horsfield, 1821) 
Status : Very Common Resident 
Location : Naresuan University, Phitsanulok 
Date : 16 April 2015 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification :

นอกฤดูผสมพันธุ์ : อาจแยกไม่ได้จากนกยางกรอกชนิดอื่น แต่ปลายปีกอาจสีน้ำตาลแกมเหลืองหรือสีอ่อนกว่านกยางกรอกพันธุ์จีน ฤดูผสมพันธุ์ : หนังรอบตาแกมเทา หัวน้ำตาลแกมเหลืองนวล คอถึงอกสีค่อยๆ เข้มเป็นน้ำตาลแกมแดง ท้ายทอยมีขนเจ้าชู้ยาวคล้ายเปีย 2 เส้น หลังและขนคลุมไหล่เทาดำ แข้งเหลืองหรือชมพูแกมแดง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ทุ่งนาและพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ มีรายงานการพบในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร บ้านวังเป็ด และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์         

 
Report : (1) วันที่ 8 มิถุนายน 2551 พบนกยางกรอกพันธุ์ชวา ทั้งสิ้น 3 ตัว โดย 2 ตัว เป็นนกในชุดขนฤดูผสมพันธุ์และอีกหนึ่งตัวเป็นนกวัยอ่อน ที่บ้านวังเป็ด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รายงานโดยมาโนช แตงตุ้ม : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2551