Lesser Frigatebird ( Fregata ariel (G.R.Gray, 1845) )

Select an image:

Thai Name : นกโจรสลัดเล็ก 
Common Name : Lesser Frigatebird  
Scientific Name : Fregata ariel (G.R.Gray, 1845) 
Status : Uncommon Winter Visitor 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : ตัวผู้ : ต่างจากชนิดอื่นที่ลำตัวด้านล่างดำ ข้างอกขาวขยายยาวไปตามโคนปีก คล้ายรูปสามเหลี่ยม ตัวเมีย : หัวดำตลอด สีขาวที่อกกว้างขึ้นและยาวไปตามโคนปีกและสีข้าง ท้องดำ ตีนสีชมพู นกวัยอ่อน : คล้ายตัวเมีย แต่หัวน้ำตาลแกมเหลืองหรือแกมน้ำตาลแดง มีแถบดำคาดอก แถบอกนี้จะค่อย ๆ หายไปเมื่ออายุมากขึ้น
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : โดยปกติพบตามชายฝั่งทะเล หรือทะเลเปิด แต่มีรายงานการพบในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในแผ่นดิน คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาะรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : (1) พบและถ่ายภาพนก จำนวน 1 ตัว (คาดว่าพลัดหลงเข้ามา) ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 รายงานโดย Chadaporn Srisai และ Kuntida Ittiporn (eBird)