Painted Stork ( Mycteria leucocephala (Pennant, 1769) )

Select an image:

Thai Name : นกกาบบัว 
Common Name : Painted Stork  
Scientific Name : Mycteria leucocephala (Pennant, 1769) 
Status : Winter Visitor, Passage Migrant and Resident 
Location : Nakhon Sawan Commercial Fishing, Nakhon Sawan  
Date : 4 January 2014 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification :

หัวและหน้าสีชมพูเข้ม ปากยาวโค้งตอนปลายสีเหลือง ขนลำตัวขาว ปีกดำมีลายขอบขนสีขาว ขนโคนปีกใหญ่สีชมพู ขณะบินขนปลายปีกดำ หางดำ ขนคลุมใต้ปีกและแถบคาดอกลายสีดำสลับขาว แข้งและตีนชมพูแกมแดง ขนชุดผสมพันธุ์ : หนังที่หัวและใบหน้าแดงเข้มขึ้น ปากเหลืองสดมากขึ้น แข้งและตีนแดง นกวัยอ่อน : หัวมีขนคลุม ขนลำตัวสีน้ำตาลแกมเทา
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 : ทุ่งนา พื้นที่ชุ่มน้ำ ในที่ราบช่วงอพยพอาจพบถึงความสูง 1,000 เมตร ในปัจจุบันขยายเขตการประจายพันธุ์ขึ้นไปถึงจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 

 
Report :

(1) ช่วงกลางเดือนมกราคม 2548 มีรายงานการทำรังวางไข่ของนกกาบบัว 2 รัง ที่ทุ่งนาใกล้กับบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยรังหนึ่งมีลูกนก 4 ตัว และอีกรังหนึ่งมีลูกนก 2 ตัว นับเป็นแหล่งสร้างรังแห่งใหม่ของนกชนิดนี้ รายงานโดยไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ ...ที่มาจากวารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2548