Swinhoe's Plover ( Charadrius dealbatus (Swinhoe, 1870) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวโตหน้าขาว 
Common Name : Swinhoe's Plover 
Scientific Name : Charadrius dealbatus (Swinhoe, 1870) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : คล้ายนกหัวโตขาดำมาก แต่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย หัวโตกว่า ปากยาวและหนากว่า โคนปากเหลือง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลจางกว่า แถบข้างอกสั้นและแคบกว่า ขายาวกว่าสีชมพูหรือสีเนื้อ หน้าสีออกขาว ตัวผู้ชุดขนฤดูผสมพันธุ์ : หน้าผาก หัวตา และหน้าขาว มีแถบดำแคบ ๆ เหนือแถบขาวที่หน้าผาก กระหม่อมสีน้ำตาลส้มสดใสกว่านกหัวโตขาดำ แถบดำที่อกเล็ก ตัวเมียชุดขนฤดูผสมพันธุ์ : คล้ายชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์ แต่กระหม่อม หน้าผาก และหลังหูสีส้มแกมน้ำตาล
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทุ่งนา ที่ราบใกล้แหล่งน้ำ หรือทะเลสาบ มีรายงานการพบเพียงครั้งเดียวที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -