Long-billed Plover ( Charadrius placidus (Gray & Gray, 1863) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวโตปากยาว 
Common Name : Long-billed Plover 
Scientific Name : Charadrius placidus (Gray & Gray, 1863) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : รุปร่าง สีสัน และลวดลายคล้ายนกหัวโตเล็กขาเหลือง แต่ขนาดใหญ่และปากยาวกว่า หน้าผากขาว แถบคาดหน้าผากสีน้ำตาลเข้ม คิ้วยาวสีขาว แถบตาและขนคลุมหูน้ำตาล แถบดำรอบคอแคบกว่านกหัวโตเล็กขาเหลือง แข้งและตีนสีเนื้อแกมชมพู ชุดขนฤดูผสมพันธุ์ : ปากส้มเข้มปลายดำ แถบคาดหน้าผาก แถบตา และแถบคาดอกดำ คิ้วขาวเฉพาะหลังตา นกวัยอ่อน : หน้าผากและคิ้วแกมน้ำตาลเหลือง ไม่มีแถบหน้าผาก แถบรอบคอสีดำจาง ๆ หนังรอบตาแคบและเหลืองซีด 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบตามแหล่งน้ำจืดในแผ่นดิน มีรายงานการพบในพื้นที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : (1) วันที่ 30 ตุลาคม 2558 พบและถ่ายภาพนก จำนวน 1 ตัว ที่หาดทรายริมแม่น้ำวัง ในเขตตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รายงานโดย Gerald Moore
(2) วันที่ 17 กันยายน 2562 พบและถ่ายภาพนก จำนวน 1 ตัว ในบริเวรพื้นที่เดิม ที่บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รายงานโดย Gerald Moore