Eurasian Whimbrel ( Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกอีก๋อยเล็ก 
Common Name : Eurasian Whimbrel 
Scientific Name : Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) 
Status : Common Winter Visitor 
Location : Nong Kra Hoh Marshes, Tak  
Date : 8 September 2019 
Photographer : Jens Toettrup 
Specification : ปากโค้งยาวประมาณ 2 เท่า ของความยาวหัว คิ้วและแถบกลางกระหม่อมสีน้ำตาลแกมเหลือง แถบเหนือคิ้วดำชัดเจน ขนลำตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง ขระบินหลังน้ำตาลเข้มเกือบดำ ชนิดย่อย N.p.phaeopus : ตะโพกขาว หางมีแถบดำพาดหลายแถบ ชนิดย่อย N.p.variegatus : ตะโพกแกมน้ำตาลดูกลืนเป็นสีเดียวกับหลัง 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบตามแหล่งน้ำจืดในแผ่นดิน มีรายงานการพบในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองกระโห้ จังหวัดตาก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report : (1) วันที่ 5 ตุลาคม 2558 พบนกอีก๋อยเล็ก 1 ตัว จากการสำรวจโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ประกอบภาพโดย Chalermchai Ouchan
(2) เดือนธันวาคม 2559 พบนกอีก่อยเล็ก 1 ตัว จากการสำรวจความหลากชนิดของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดในเดือนธันวาคม 2559 รายงานโดย สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
(3) วันที่ 17 กันยายน 2560 พบและถ่ายภาพนกอีก๋อยเล็ก ได้ 1 ตัว ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รายงานโดย เกรียง มีมะโน
(4) พบนก 1 ตัวที่หนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในวันที่ 8 กันยายน 2562 รายงานโดย Jens Toettrup