Pintail Snipe ( Gallinago stenura (Bonaparte, 1830) )

Select an image:

Thai Name : นกปากซ่อมหางเข็ม 
Common Name : Pintail Snipe  
Scientific Name : Gallinago stenura (Bonaparte, 1830) 
Status : Common Winter Visitor 
Location : Taphan Hin, Phichit 
Date : 5 April 2015 
Photographer : Krieng Meemano 
Specification : ปากสั้นกว่านกปากซ่อมหางพัด แต่ขณะบินขนคลุมใต้ปีกมีลายขวางตลอด ขอบขนกลางปีกไม่ขาว ท้องขาว ลักษณะทั่วไปคล้ายนกปากซ่อมหางพัดมาก แต่สีลำตัวน้ำตาลอ่อนกว่าเล็กน้อย หางสั้นสีน้ำตาลแดงปลายดำขาว ขณะยืนขนโคนปีกคลุมขนปลายปีกไว้และเกือบคลุมปลายหาง ขนหางมี 24 - 28 ขน ขนหาง 6 - 9 ขน จากด้านนอกแคบเรียวเล็กกว่าขนอื่น
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทุ่งนา หนองน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 2,135 เมตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์      
 
Report :  -