Eurasian Woodcock ( Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกปากซ่อมดง 
Common Name : Eurasian Woodcock  
Scientific Name : Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) 
Status : Uncommon Winter Visitor 
Location : Khun Mak Watershed Management Unit, Kamphaeng Phet 
Date : 28 January 2020 
Photographer : Surin Pattanakimhun 
Specification :

ขนาดใหญ่กว่านกปากซ่อมอื่นๆ กระห่อมถึงท้ายทอยมีแถบดำกว้างคาดขวาง 3 -4 แถบ ขนลำตัวน้ำตาลแกมส้มหรือแกมเทา ลำตัวด้านบนมีลายจางๆ จากขนสีนดำและน้ำตาลอ่อน ลำตัวด้านล่างมีลายขวางบางๆ จากลายขนสีน้ำตาลอ่อนและดำ ขณะปีกบินกว้างและค่อนข้างสั้น
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก หนองน้ำ แอ่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำในป่าโปร่งและชายป่าที่มีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่น ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ หนองแม่นา อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน และ ทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  

 
Report : (1) วันที่ 27 ตุลาคม 2544 พบนกปากซ่อมดง 5 ตัว ริมถนนที่ทุ่งนางพญา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ฝั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานโดยโศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2544 
(2) วันที่ 21 ตุลาคม 2545 พบนกปากซ่อมดง 2 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานโดยโศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2546
(3) พบและถ่ายภาพนกได้ 1 ตัว ที่หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 06.40 น. โดย คุณวราวุธ สัญญโชติ