Masked Finfoot ( Heliopais personatus (Raffles, 1822) )

Select an image:

Thai Name : นกฟินฟุต 
Common Name : Masked Finfoot  
Scientific Name : Heliopais personatus (Raffles, 1822) 
Status : Rare Winter Visitor and Endangered 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : รูปร่างคล้ายเป็ด แต่ปากใหญ่แหลมยาวสีเหลือง หัว คอ อก และหลังตอนบนเทา ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ท้องขาว แข้งและตีนสีเขียวแกมเหลือง ตัวผู้ : ตาน้ำตาลแดง หน้า คาง และคอด้านหน้าสีดำกั้นด้วยเส้นขาวบาง ๆ โคนสันปากบนมีโหนกเล็ก ๆ ขนาดใหญ่ขึ้นในฤดูผสมพันธุ์ ตัวเมีย : ตาเหลือง คาง อกตอนบน และโคนปากขาว ไม่มีโหนกที่โคนสันปากบน 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก แม่น้ำ ลำธาร และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในป่า ที่ราบถึงความสูง 700 เมตร ช่วงอพยพอาจพบได้ถึง 1,220 เมตร มีรายงานการพบในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติในป่าตะวันตก จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
 
Report : (1) มีรายงานการพบ 1 ตัว ที่หน่วยพิทักษ์ป่ากรึงไกร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2535