Slaty-legged Crake ( Rallina eurizonoides (Lafresnaye, 1845) )

Select an image:

Thai Name : นกอัญชันป่าขาเทา 
Common Name : Slaty-legged Crake 
Scientific Name : Rallina eurizonoides (Lafresnaye, 1845) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location : Si Satchanalai National Park, Sukhothai 
Date : 9 February 2020 
Photographer : Mahasak Sukmee 
Specification :

คล้ายนกอัญชันป่าขาแดง แต่ขนาดใหญ่กว่า ปากหนาและยาวกว่า ปีกไม่มีลายขวาง แข้งและตีนสีเทา ปีกและหลังสีน้ำตาลคล้ำมากกว่า
เสียงร้อง : "เก๊ก-เก๊ก" เสียงเตือนภัยดัง "ครื่อ-คร่า-คร่า-คร่า"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ลำธารและพื้นที่ชุ่มน้ำในป่า ช่วงฤดูอพยพพบได้หลายแหล่งอาศัย ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร มีรายงานการพบที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินาแห้ว ที่ 1 (ภูหัวห้อม) อุทยานแห่งชาติภูวนทราย จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์         

 
Report : (1) วันที่ 28 สิงหาคม 2551 พบนกอัญชันป่าขาเทา 1 ตัว ตายจากการบินชนสายไฟฟ้าที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช รายงานเจ้าหน้าที่อุทยานฯ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2551