Striated Heron ( Butorides striata (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกยางเขียว 
Common Name : Striated Heron  
Scientific Name : Butorides striata (Linnaeus, 1758) 
Status : Common Winter Visitor 
Location : Si Satchanalai National Park, Sukhothai 
Date : 9 November 2013 
Photographer : Manop Taengtum 
Specification : ขนาดเล็กกว่านกยางกรอก ตาเหลือง หนังรอบตาและปากเหลืองคล้ำ หัวด้านบนและขนยาวที่ท้ายทอยดำ คอและลำตัวด้านล่างน้ำตาลเทาจางๆ หน้า คอ และกลางอกสีจาง มีแถบหนวดสีคล้ำ ลำตัวด้านบนเทาเข้มแกมเขียวคล้ำ มีลายจากขอบขนสีอ่อน แข้งและตีนเหลือง นกวัยอ่อน : ขนลำตัวแกมน้ำตาล หัวมีจุดน้ำตาล คอและอกมีลายขีดสีเข้ม ลำตัวด้านบนมีลายจากขอบขนสีอ่อน 
เสียงร้อง : "คี-เอ๊ก" หรือ "คิส-อิ๊ก-อิ๊ก" 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง นกอพยพ พบตามลำธารและแหล่งน้ำในป่า เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์          
Report :  -