Orange-breasted Green Pigeon ( Treron bicinctus (Jerdon, 1840) )

Select an image:

Thai Name : นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล 
Common Name : Orange-breasted Green Pigeon  
Scientific Name : Treron bicinctus (Jerdon, 1840) 
Status : Fairy Rare Resident 
Location : Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani  
Date : 27 February 2021 
Photographer : Supaporn Teamwong 
Specification : คล้ายนกเปล้าคอสีม่วง หัวเขียว ท้ายทอยเทา หางสีคล้ำปลายสีอ่อน ตัวผู้ : อกด้านบนสีม่วงแกมน้ำตาลต่อด้วยแถบสีน้ำตาลแกมสีส้ม ก้นน้ำตาลแดง  ตัวเมีย : อกเขียว ก้นน้ำตาลเหลือง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 800 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และดอยสอยมาลัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report : (1) พบนกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล ไม่ระบุเพศ จำนวน 2 ตัว ที่ดอยสอยมาลัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น (ปัจจุบันขึ้นกับ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย) เมื่อวันที่ 5 มันาคม 2563 รายงานโดย Naret Kunthawong (eBird)
(2) พบและถ่ายภาพ นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล เพศผู้ จำนวน 1 ตัว ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานโดย สุภาพร เทียมวงศ์ (eBird)