Oriental Turtle Dove ( Streptopelia orientalis (Latham, 1790) )

Select an image:

Thai Name : นกเขาพม่า 
Common Name : Oriental Turtle Dove  
Scientific Name : Streptopelia orientalis (Latham, 1790) 
Status : Uncommon Resident  
Location : Papaek, Nam Nao National Park, Phetchabun  
Date : 5 August 2012 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : คล้ายนกเขาใหญ่ แต่ลำตัวอ้วนหนาและหางสั้นกว่า หัวและลำตัวสีเข้มกว่า หลังและปีกมีลายเกล็ดขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดง ข้างคอมีแถบขาวขีดดำ ตะโพกเทาเข้ม หางดำปลายเทา 
เสียงร้อง : แหบ "ครู่" 3 - 4 พยางค์ 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ป่าโปร่ง พื้นที่เปิดโล่งในป่า ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร ชนิดย่อย S.o.lhasae พบทางภาคเหนือด้านตะวันตก ชนิดย่อย S.o.agricola พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 2 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -