Cook's Swift ( Apus cooki (Harington, 1913) )

Select an image:

Thai Name : นกแอ่นตะโพกขาวแถบแคบ 
Common Name : Cook's Swift 
Scientific Name : Apus cooki (Harington, 1913) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Tham Pha Tha Phon Non-hunting Area, Phitsanulok 
Date : 9 November 2022 
Photographer : Siam Naumphan 
Specification : เดิมเป็นชนิดย่อยของนกแอ่นตะโพกขาวแถบกว้าง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมาก แต่ขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย แถบขาวที่ตะโพกแคบกว่า
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : พบบินหากินในพื้นที่เปิดโล่ง ทำรังในถ้ำขนาดใหญ่ มีรายงานการพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2561 
Report :