Black-necked Grebe ( Podiceps nigricollis (Brehm, 1831) )

Select an image:

Thai Name : นกเป็ดผีคอดำ 
Common Name : Black-necked Grebe 
Scientific Name : Podiceps nigricollis (Brehm, 1831) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location : Bueng Boraphet Non-Hunting Area, Nakhon Sawan 
Date : 16 December 2009 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : คล้ายนกเป็ดผีเล็กมาก แต่มีขนาดใหญ่กว่า ตาและวงรอบตาสีแดงสด ปากสีคล้ำแอ่นขึ้นเล็กน้อย หัวและรอบตาดำ ข้างแก้มขาวและคอขาว ข้างคอเทาดำ ลำตัวด้านบนสีเทาดำ ลำตัวด้านล่างขาว ขณะบินมีแถบขาวของขนกลางปีกและขนปลายปีกเส้นใน ชุดบนฤดูผสมพันธุ์ : หัวและลำตัวดำ ข้างหัวมีกระจุกขนสีส้มแกมเหลือง ข้างลำตัวสีน้ำตาลแดง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : หนอง บึง ทะเลสาบ ที่ราบถึงความสูง 400 เมตร มีรายงานการพบเฉพาะที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เท่านั้น
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 

 
Report : (1) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 มีรายงานการพบนกเป็ดผีคอดำ 1 ตัว ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นับเป็นรายงานแรกของประเทศ โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่บึงบอระเพ็ด และอีกครั้งเป็นรายงานที่ 3 ของประเทศช่วงปลายปี 2552 ต่อต้นปี 2553 คาดว่าเป็นนกตัวเดียวกัน : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2551